Viziune si misiune

1.1. Viziunea

Învăţarea și orientarea elevilor spre împlinire în viaţa privată şi publică, prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate prin:

– angajarea și implicarea tuturor cadrelor didactice, a întregului personal didactic auxiliar și a celui nedidactic,

– calitate şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale,

– dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali (părinți) şi sociali (comunitate locală).

1.2. Misiunea

Misiunea educațională înțeleasă și asumată de către această școală (elevi, cadre didactice și părinți) și de către întreaga comunitate locală este aceea că Şcoala Gimnazială ,,Sf. Nicolae” educă tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor, pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite şi de a încuraja elevii şi profesorii pentru a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţe individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

Misiunea Şcolii Gimnaziale ,,Sf. Nicolae”, asumată prin Proiectul de dezvoltare instituţională, derivă din: valorile educaţiei, documentele educaţionale în vigoare, necesitatea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei, principiile calităţii educaţiei.

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi care să fie în stare:

•  să-şi cunoască propria valoare,

•  să încerce să se autodepăşească,

•  să gândească independent,

•  să-şi rezolve singuri problemele,

•  să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească,

•  să comunice în mod eficient cu ceilalţi,

•  să-şi descopere calităţile şi să şi le îmbogăţească,

•  să ia decizii în mod responsabil,

•  să conştientizeze valoarea educaţiei primite.

Proiect de Dezvoltare Institutionala 2020-2024