Prezentarea scolii

REPERE GENERALE DESPRE UNITATE

 • Unitatea școlară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SF. NICOLAE”
 • Contact: Str. Lainici nr. 4-8, sector 1, Bucureşti
 • Telefon/fax: 021.224.18.46
 • E-mailscoala175@yahoo.com
 • Tipul instituţiei: şcoală gimnazială
 • Forme de învăţământ: zi / primar şi gimnazial
 • Forme de finanţare: buget MEN, buget local
 • Limba de predare: Limba română
 • Tipul de predare: obişnuit
 • Program scolar: 8.00 – 18.00
 • Program complementar optional: