Cursuri Optionale

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2019– 2020 cuprinde următoarele opţionale:

CICLUL PRIMAR
NU SUNT

CICLUL GIMNAZIAL
1. Limbă şi comunicare
– Lumea ca teatru – clasa a VIII-a A
– Genuri și specii literare – clasele a VIII-a B și a VIII-a C

2. Matematică şi ştiinţe
– Sinteze matematice – clasa a VIII-a
– Fizica – ferestre spre univers – clasa a VI-a

3. Om şi societate
– Educaţie pentru sănătate – clasa a V-a