Bine ati venit!

REPERE GENERALE DESPRE UNITATE

Unitatea școlară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SF. NICOLAE”

Tipul instituţiei: şcoală gimnazială

Forme de învăţământ: zi / primar şi gimnazial

Forme de finanţare: buget local

Limba de predare: Limba română

Tipul de predare: obişnuit și intensiv limba engleză începând cu clasa a V-a

Program scolar: normal (8.00 – 18.00)

Program complementar optional: program „Scoala dupa scoala”

 

 

 

Istoric

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1898 în Cătunul Griviţa din Comuna Militari, judeţul Ilfov (pe atunci oraşul Bucureşti se întindea spre nord până după Gara de Nord, astfel că atelierele şi cimitirul „Sf. Vineri” se aflau mult în afara oraşului).

La înfiinţare, în 1898, şcoala a funcţionat într-o casă particulară, aflată în apropierea prelungirii Căii Griviţei. Casa avea două săli şi era necorespunzătoare pentru o şcoală. Ca dotare avea doar strictul necesar: bănci, table, câteva hărţi, cataloage şi matricole. După 1900, şcoala a funcţionat într-un alt local închiriat, aflat pe strada Cuţariada nr. 1.

După multe intervenţii, în 1918, se ajunge să se construiască un local propriu de şcoală pe Calea Griviţei, unde astăzi se află   magazinul de mobilă de la Chibrit.

În 1944, din cauza cutremurului şi a bombardamentelor, localul este distrus până la temelie.

Este refăcut şi extins după război. Din acest local, şcoala a fost mutată la 1 septembrie 1960 în localul nou, unde funcţionează şi în prezent.

Denumirile şcolii în decursul timpului:

–        Şcoala primară rurală mixtă din Cătunul Griviţa, Com. Militari (1898-1900),

–       Şcoala rurală mixtă din Griviţa, Com. Chiajna (1900 – 1901),

–       Şcoala primară rurală mixtă din Griviţa, com. Militari (1901 – 1918),

–       Şcoala primară mixtă nr. 1 din Griviţa – Militari, şcoală de tip urban cu 4 clase (1918 – 1921),

–       Şcoala primară nr. 41 băieţi din Mun. Bucureşti (1921 – 1955),

–       Şcoala elementară de 7ani mixtă nr. 175 (1955 – 1964),

–       Şcoala generală de 8 ani nr. 175 (1964 – 1966),

–       Şcoala generală nr. 175 (1966 – 1970),

–       Şcoala generală „Dumitru Petrescu” (1970 – 1990),

–       Şcoala nr. 175 (1990 – 1997),

–       Şcoala cu clasele I-VIII nr. 175 (1997 –  2007)

–       Şcoala cu clasele I-VIII nr. 175 “Sf. Nicolae”  (2007 – 2012),

–       Şcoala gimnazială “Sf. Nicolae” (2012 – prezent)

Viziunea

Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” își dorește formarea unor tineri adaptaţi unei societăţi în continuă schimbare, în raport cu interesele şi aptitudinile lor, în concordanţă cu cerinţele pieţei de muncă, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul European.

Școala noastră își propune realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică, prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate.

Misiunea

Şcoala Gimnazială ,,Sf. Nicolae” are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor, pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite şi de a încuraja elevii şi profesorii pentru a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

Şcoala îşi propune să ofere, fiecăruia dintre elevii săi, posibilitatea de a-şi continua studiile într-o instituţie de învăţământ liceal adecvată capacităţii şi aspiraţiilor lor personale. Prin întregul proces instructiv-educativ, şcoala noastră vizează formarea de oameni cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu spirit competitiv dezvoltat, capabili de a se integra activ şi responsabil în familie, mediu profesional şi social, de a se adapta şi orienta rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.

Read More

NOUTATI

CONCURS DE CREATIE CLASELE P-VIII

“SCLIPIRI DIN VISE DE COPIL” – PROIECT C.A.E.M 2016

MATERIALELE VOR FI ADUSE DIRECT LA SCOALA, FIIND INSCRISE IN CONCURS DIRECT

Slide1 Slide2 Slide3 Slide5 Slide4 Slide8 Slide7 Slide6 Slide9

 

 

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar

Download (PDF, 371KB)

 

 

 

Read More

Anunturi

ATENTIE!!!

 LA SECTIUNEA   EXAMENE   SUNT POSTATE TOATE INFORMATIILE CU PRIVIRE LA EVALUAREA NATIONALA (CLASELE II, IV, VI, VIII) SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL SI PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017.

 

 

 

 

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2015-2016

structura 2015-2016

Read More

Scoala dupa scoala

            INSCRIERILE PENTRU PROGRAMUL “SCOALA DUPA SCOALA” SE FAC LA SECRETARIATUL SCOLII.

          DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE:

 • CERERE DE INSCRIERE (de la secretariatul scolii)
 • COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE AL ELEVULUI
 • COPII DUPA CI/BI PARINTI

                 Programul ,,Şcoală dupa şcoală” (SDS) se adreseaza elevilor din învăţământul primar si gimnazial de la Şcoala Gimnazială “Sfântul Nicolae” şi reprezintă un program complementar programului şcolar obligatoriu, cu caracter opţional pentru elevi si parinti. Activităţile din cadrul acestui program oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învaţare remedială şi accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber, în anul şcolar 2015 – 2016.

                De serviciile aduse prin derularea proiectului pot beneficia elevii proveniţi din familii ai căror părinţi au serviciu, care se prelungeşte cu mult peste programul de şcoală al copilului, sau familii monoparentale care nu au posibilităţi de a avea grijă ca acestia să-şi petreacă timpul liber într-un mod adecvat vârstei lui.

                În urma chestionarelor aplicate, s-a constatat că părinţii doresc ca şcoala să ofere copiilor lor servicii de îngrijire după terminarea orelor de şcoală, îndrumare în efectuarea temelor date pentru acasă, activităţi recreative si programe educative cu personal cu pregătire de specialitate, într-un cadru de grup care poate stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă, dar şi cu vârste diferite.

                 Programul nostru are în vedere tocmai aceste lucruri: desfăşurarea unor activităţi conforme dorinţelor părinţilor, în beneficiul copiilor şi al şcolii şi pe placul beneficiarilor direcţi, adică al acelor copii care frecventează programul după terminarea orelor de curs.

Read More

Inscriere invatamant primar 2016

 PLAN DE SCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017

4 CLASE PREGATITOARE – 114 LOCURI

 

LISTA COPIILOR ADMISI IN CLASA PREGATITOARE – ETAPA I, AN SCOLAR 2016-2017

 

Download (PDF, 44KB)

 

 

            CIRCUMSCRIPTIA SCOLII:

 • BD. ION MIHALACHE NR. 156 – 174 (NR. PARE), 319-343 (NR. IMPARE)
 • CALEA GRIVITEI NR. 222 – 236 (NR. PARE),  361- 393 (NR. IMPARE)
 • INTR. EROILOR
 • STR. CARAFOLI ELIE
 • STR. CASIN
 • STR. CISNADIE
 • STR. CONSTANTIN STERE
 • STR. DUMITRU FLORESCU
 • STR. FERNIC IONEL
 • STR. FLORILOR
 • STR. LAINICI
 • STR. LOTRU
 • STR. PETRE GHEORGHE
 • STR. RUCAR
 • STR. VRANCEA

 

GALERIE FOTO CLASA PREGATITOARE

 

IN ANII SCOLARI 2014-2015 SI 2015-2016 SCOALA NOASTRA A DESFASURAT PROGRAMUL “SCOALA DUPA SCOALA”. PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017 VOM FACE TOATE DEMERSURILE NECESARE PENTRU A CONTINUA PROGRAMUL “SCOALA DUPA SCOALA”.

 

 

INFORMATII POT FI OBTINUTE SI DE PE SITE-UL ISMB

Read More