Bine ati venit!

REPERE DESPRE UNITATE

Unitatea școlară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SF. NICOLAE”

Tipul instituţiei: şcoală gimnazială

Forme de învăţământ: zi / primar şi gimnazial

Forme de finanţare: buget local, surse extrabugetare

Limba de predare: Limba română

Tipul de predare: obişnuit și intensiv limba engleză începând cu clasa a V-a

Program scolar: normal (8.00 – 18.00)

Program complementar optional: semiinternat , PROGRAM  „SCOALA DUPA SCOALA”

 

OFERTA SCOLII

săli de clasă spațioase,mobilier ergonomic,aparate aer condiţionat
harta României Gigant cu sistem de rularepanou plută cu tablă magneticăpanou flip-chart
videoproiectoareforme geometrice magneticeinternet
supraveghere video in toate claselecantina (in proiect).

 

 Istoric

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1898 în Cătunul Griviţa din Comuna Militari, judeţul Ilfov (pe atunci oraşul Bucureşti se întindea spre nord până după Gara de Nord, astfel că atelierele şi cimitirul „Sf. Vineri” se aflau mult în afara oraşului).

La înfiinţare, în 1898, şcoala a funcţionat într-o casă particulară, aflată în apropierea prelungirii Căii Griviţei. Casa avea două săli şi era necorespunzătoare pentru o şcoală. Ca dotare avea doar strictul necesar: bănci, table, câteva hărţi, cataloage şi matricole. După 1900, şcoala a funcţionat într-un alt local închiriat, aflat pe strada Cuţariada nr. 1.

După multe intervenţii, în 1918, se ajunge să se construiască un local propriu de şcoală pe Calea Griviţei, unde astăzi se află   magazinul de mobilă de la Chibrit.

În 1944, din cauza cutremurului şi a bombardamentelor, localul este distrus până la temelie.

Este refăcut şi extins după război. Din acest local, şcoala a fost mutată la 1 septembrie 1960 în localul nou, unde funcţionează şi în prezent.

Viziunea

Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” își dorește formarea unor tineri adaptaţi unei societăţi în continuă schimbare, în raport cu interesele şi aptitudinile lor, în concordanţă cu cerinţele pieţei de muncă, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a toleranţei şi a diversităţii în spaţiul European.

Școala noastră își propune realizarea unui mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice, în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică, prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate.

Misiunea

Şcoala Gimnazială ,,Sf. Nicolae” are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor, pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite şi de a încuraja elevii şi profesorii pentru a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.

Şcoala îşi propune să ofere, fiecăruia dintre elevii săi, posibilitatea de a-şi continua studiile într-o instituţie de învăţământ liceal adecvată capacităţii şi aspiraţiilor lor personale. Prin întregul proces instructiv-educativ, şcoala noastră vizează formarea de oameni cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu spirit competitiv dezvoltat, capabili de a se integra activ şi responsabil în familie, mediu profesional şi social, de a se adapta şi orienta rapid într-o societate aflată în continuă schimbare.