Cursuri Optionale

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Oferta educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2018– 2019 cuprinde următoarele opţionale:

CICLUL GIMNAZIAL
1. Limbă şi comunicare
• Reading and writing targets – clasa a VIII-a engleză intensiv
• Teorie literară – clasa a VII-a și clasa a VIII-a

2. Matematică şi ştiinţe
• Despre geometria triunghiurilor şi patrulaterelor – clasa a VII-a și clasa a VIII-a
• Fizica – ferestre spre univers – clasa a VI-a

3. Om şi societate
• Educaţie pentru sănătate – clasa a V-a